Thursday, 19 October 2017

ขอขอบคุณ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด นำโดยคุณสุกัญญา พิเชียรจรส ท่านผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส และทีมงาน ที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมและบริจาคผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน จำนวน 1,636 ใบ มูลค่า 546,294 บาท เพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือสังคม และการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

#โครงการแบ่งปันตามรอยพ่อ #แบ่งปันตามรอยพ่อ #ทำดีเพื่อพ่อ
#ยัสปาล #Jaspal #ยัสปาลแอนด์ซันส์ #Jaspal&Sons #jaspalhome

ขอขอบคุณ บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย จำกัด


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท เบลสท์ โพรดักส์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ท่านได้มีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ ผ่านการบริจาคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค แบรนด์ ZNYA ORGANICS ได้แก่ สบู่ก้อน และน้ำยาล้างจานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิสันติสุข และเป็นการตอบแทนคืนกำไรให้กับสังคม 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาค่ะ

#ZNYA #ORGANICS #ZNYAORGANICS

Tuesday, 17 October 2017

บ้านน้อย คอยความสุข
ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานสังคมสงเคราะห์ ได้มีโอกาสไปส่งน้องพิมพ์ ถึงที่บ้าน เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของน้อง และเพื่อจะได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของน้องและครอบครัว ว่าต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง 

แต่สิ่งที่ทีมงานสังคมฯ ของมูลนิธิสันติสุขได้เห็น เมื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านน้องนั้น  ทำให้รู้สึกเป็นห่วงน้องมากๆ เพราะ บ้านน้องพิมพ์มีสภาพผุพังและทรุดโทรมมาก ผนังบ้านทำด้วยไม้อัดผุพัง และใช้ผ้าห่มผืนใหญ่เก่าๆ ขึงกั้นไว้เพื่อบังสายตา   ส่วนหลังคาทำด้วยใบจากทั้งหมดและมีรูรั่วเยอะมาก จึงใช้ผ้าใบเก่าๆ พาดขึงไว้บนหลังคา เพื่อกันฝนไว้ พี่ๆทีมสังคมสงเคระห์ จึงขออนุญาตผู้ปกครองของน้อง เพื่อเก็บภาพมาทำเรื่องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ บ้านของน้องพิมพ์ปลูกอยู่บนที่ดินบริเวณที่กำลังจะถูกเวรคืนในอนาคต เพื่อนำไปสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่ม  อย่างไรก็ดี ทางมูลนิธิฯ เห็นว่า ควรให้ความช่วยเหลือน้องพิมพ์และครอบครัวในเบื้องต้นก่อน เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย เพราะบ้านน้อง ไม่มีประตู หรือผนังกั้นที่มิดชิด และน้องพิมพ์ก็โตเป็นวัยรุ่นแล้ว และในที่สุดแล้ว ตอนปลายเดือนกันยายน 2560 น้องพิมพ์และครอบครัวก็ได้บ้านหลังใหม่ที่มิดชิดและปลอดภัย ไม่ต้องคอยหลบฝนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ค่ะ

ทางมูลนิธิสันติสุข ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือน้องพิมพ์และครอบครัว นะคะ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพิเศษ นอกเหนือไปจากเรื่องทุนการศึกษาที่น้องพิมพ์ได้รับอยู่แล้ว และการช่วยเหลือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ที่มีจิตเมตตา ที่ได้บริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ต่างๆ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในช่วยเหลือน้องพิมพ์และครอบครัว นะคะ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากไร้  ด้วยการบริจาคผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิสันติสุข โดยเลือกบริจาคให้กับ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน : http://bit.ly/1IM1tNF

หรือบริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay ผ่านมือถือได้ที่ :line://ch/1440553410/donation/product/317545927

สำหรับโครงการอื่นๆ line://ch/1440553410/donation/list/500077127

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12


หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงิน ที่มูลนิธิสันติสุข ออกให้แก่ท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้Wednesday, 11 October 2017

ขอขอบคุณ อาจารย์บฏสกรรัตน์ หงสกุล และอาจารย์พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมและมอบเงินบริจาคสนับสนุน ที่มูลนิธิสันติสุข (คลองเตย)มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ อาจารย์บฏสกรรัตน์ หงสกุล และอาจารย์พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ ที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมและมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ ให้กับมูลนิธิฯ
เมื่อวันศุกร์ที่
6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ค่ะ

งานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ปัจจุบัน มูลนิธิสันติสุข ได้ขยายความช่วยเหลือเด็กยากจน ไปสู่การช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ยากจน ด้วยการให้โอกาส สร้างอาชีพเพื่อให้เขามีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ และทีมงานมีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัว ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี ที่เข้มแข็ง สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคต  อย่างไรก็ตาม มีหลายครอบครัว ที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก เนื่องจากผู้นำและ ผู้ดูแลครอบครัว มีรายได้น้อย และไม่มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน ความเป็นอยู่แบบอดมื้อ กินมื้อ กดดัน และส่งผลกระทบถึง เด็กๆ ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน หลายครอบครัว ไม่มีเงินให้ลูก หลาน เป็นค่าพาหนะไปโรงเรียน และเด็กหลายคนต้องเดินไปโรงเรียน ซึ่งห่างไกลจากบ้าน หลายคน ไม่มีเงินติดตัว เพื่อซื้ออาหารเช้า อาหารกลางวันรับประทาน ทำให้เด็กขาดความพร้อมในการเรียนหนังสือ และสิ่งที่แย่ไปกว่า คือ ความขัดสน และความจำกัดในเรื่องรายได้ของครอบครัว ภาระหนัก หนี้สิน ของครอบครัว ส่งผลต่อการดำรงชีวิต หลายครอบครัวตัดสินใจให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนต้องยุติการศึกษา เนื่องจากครอบครัว ไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งภายในครอบครัว และค่าใช้จ่ายการศึกษาของเด็ก

จากปัญหาข้างต้น มูลนิธิสันติสุข โดย ผู้ก่อตั้ง “คุณราเคล อีฟเตอร์วิค” ผู้ไม่เคยย่อท้อ และหมดหวังเมื่อมองดูครอบครัวของเด็กยากจนเหล่านั้น ท่านได้มีคำแนะนำ และเสนอความเห็นให้มูลนิธิสันติสุข ให้ความช่วยเหลือครอบครัว โดยการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก มีโอกาสในการฝึกฝน สร้างงาน ฝึกอาชีพตามความถนัดของแต่ละคน เช่น รับงานเย็บกระเป๋าผ้า และงานฝีมือต่างๆ ตามแบบที่มูลนิธิฯ กำหนด โดย ได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อย ก็สามารถทำเป็นอาชีพ และมีรายได้จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน มีค่าขนม ค่าพาหนะให้เด็กในความดูแล ได้เดินทางไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้และผู้ปกครองที่ยากจน ด้วยการบริจาคผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิสันติสุข โดยเลือกบริจาคให้กับ โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน : http://bit.ly/1IM1tNF

หรือบริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay ผ่านมือถือได้ที่ : line://ch/1440553410/donation/product/317892751

สำหรับโครงการอื่นๆ line://ch/1440553410/donation/list/500077127

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12
หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงิน ที่มูลนิธิสันติสุข ออกให้แก่ท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้


#โครงการงานอาชีพเพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน #มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation

Friday, 15 September 2017

มอบเสื้อประจำโรงเรียน แก่นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ จ.สมุทรสาคร


มูลนิธิสันติสุข นำโดยคุณวิชัย หลายวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการของมูลนิธิสันติสุข และทีมงานฯ
 ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมอบเสื้อประจำโรงเรียน จำนวน
 365 ตัว
แก่นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ จ
.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่
7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ ผ่านโครงการต่างๆของมูลนิธิสันติสุข ได้ง่ายๆ
   เพียงเข้าแอพฯ
LINE -> อื่นๆ (หน้า More) -> เลือกไอคอน Rabbit LINE Pay -> เลือกไอคอน บริจาค -> เลือกมูลนิธิสันติสุข หรือคลิกเข้าหน้า Rabbit LINE Pay ผ่านมือถือได้ที่ line://ch/1440553410/donation/list/500077127

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินบริจาค ที่มูลนิธิสันติสุข ออกให้แก่ท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
#มาช่วยเหลือน้องๆกันนะคะ
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation

Wednesday, 13 September 2017

เพียงแลกแต้มคลับการ์ด 1,000 แต้ม เพื่อบริจาค 10 บาท ให้กับมูลนิธิสันติสุขกันนะคะแลกเพียง 1,000 แต้มคลับการ์ด เพื่อบริจาค 10 บาท ให้กับมูลนิธิสันติสุข

บริจาคแต้มคลับการ์ด คลิก  http://bit.ly/2xpj9mM

ร่วมทำบุญบริจาคกับคลับการ์ดง่าย ๆ เพียงแลก 1,000 แต้มคลับการ์ด เพื่อบริจาค 10 บาท ให้กับมูลนิธิสันติสุข 
เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่งด้อยโอกาสด้านการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความหวัง กำลังใจ และพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป 

ร่วมบริจาคได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการคลับการ์ด โทร. 1712  กด 1 กด 3

………..

Redeem 1,000 Clubcard points for donating 10 Baht to Santisuk Foundation

Donate Clubcard points click http://bit.ly/2xpj9mM

Make a donation with Clubcard by redeeming 1,000 Clubcard points to donate 10 Baht to
Santisuk Foundation for supporting and helping poor and needy children who lack of opportunity for education. You can give hope and encouragement to these children, develop them to live their lives with dignity and quality. Eventually, they will be able to take good care of themselves and support their family members in future.


The donation period from today - 31th December 2017 only.
For more information, please contact Clubcard Call Center at 1712 press 2 press 3.