วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท มดยักษ์ใหญ่ จำกัด

มูลนิธิสันติสุข 
ขอขอบคุณ บริษัท มดยักษ์ใหญ่ จำกัด 
ที่ท่านได้จัดกิจกรรม การวิ่งการกุศล รันเพลินเพลิน ปี 2 ” ขึ้น 
เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และมอบรายได้ 
เป็นจำนวนเงิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือ และมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กๆ 
ที่กำลังเติบโต และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไปในอนาคต 

มาดูภาพสวยๆ ของกิจกรรม การวิ่งการกุศล รันเพลินเพลิน ปี 2 ” 
ซึ่งจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562  เมื่อเวลา 06.00 น. บริเวณสวนหลวง ร.9 ค่ะ

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณบริษัท มดยักษ์ใหญ่ จำกัด 
มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง ค่ะ

#วิ่งการกุศล 2#รันเพลินเพลินปี2 #มดยักษ์ใหญ่ 
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็กทุนมูลนิธิสันติสุข

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

คำ “ ขอบคุณ ” จากเด็กทุนคนหนึ่ง ( น้องพรประภา ) ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกา
คำ “ ขอบคุณ  จากเด็กทุนคนหนึ่ง 
ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกา

การช่วยเหลือของท่านเพื่อการศึกษาของเด็กคนหนึ่ง
จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเธอตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านผู้อุปการะ
และครอบครัวของท่าน ตลอดไป

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
มูลนิธิสันติสุข

" Thank you " message from a sponsored child 
to his " Sponsor " in USA.

Your kind support on a child’s education 
will change his life and future forever.

May the blessing of the Lord be with you 
and your family always and forever.

Thank you very much.
Santisuk Foundation

คำ “ ขอบคุณ ” จากเด็กทุนคนหนึ่ง (น้องอัจฉรา ) ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกา
คำ “ ขอบคุณ  จากเด็กทุนคนหนึ่ง 
ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกา

การช่วยเหลือของท่านเพื่อการศึกษาของเด็กคนหนึ่ง
จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเธอตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านผู้อุปการะ
และครอบครัวของท่าน ตลอดไป

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
มูลนิธิสันติสุข

" Thank you " message from a sponsored child 
to his " Sponsor " in USA.

Your kind support on a child’s education 
will change his life and future forever.

May the blessing of the Lord be with you 
and your family always and forever.

Thank you very much.
Santisuk Foundation

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

คำ “ ขอบคุณ ” จากเด็กทุนคนหนึ่ง (น้องมารีย์ ) ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกาคำ “ ขอบคุณ  จากเด็กทุนคนหนึ่ง 
ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกา

การช่วยเหลือของท่านเพื่อการศึกษาของเด็กคนหนึ่ง
จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเธอตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านผู้อุปการะ
และครอบครัวของท่าน ตลอดไป

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
มูลนิธิสันติสุข

" Thank you " message from a sponsored child 
to his " Sponsor " in USA.

Your kind support on a child’s education 
will change his life and future forever.

May the blessing of the Lord be with you 
and your family always and forever.


Thank you very much.
Santisuk Foundation

คำ “ ขอบคุณ ” จากเด็กทุนคนหนึ่ง (น้องพงษธร ) ถึง " ผู้อุปการะ " ของเขาในสหรัฐอเมริกาคำ “ ขอบคุณ  จากเด็กทุนคนหนึ่ง 
ถึง " ผู้อุปการะ " ของเขาในสหรัฐอเมริกา


การช่วยเหลือของท่านเพื่อการศึกษาของเด็กคนหนึ่ง
จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเขาตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านผู้อุปการะ
และครอบครัวของท่าน ตลอดไป


ขอบคุณมากๆ ค่ะ
มูลนิธิสันติสุข

" Thank you " message from a sponsored child 
to his " Sponsor " in USA.

Your kind support on a child’s education 
will change his life and future forever.

May the blessing of the Lord be with you 
and your family always and forever.

Thank you very much.
Santisuk Foundation

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

คำ “ ขอบคุณ ” จากเด็กทุนคนหนึ่ง (น้องพิชญาวี ) ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอ ในสหรัฐอเมริกา

คำ “ ขอบคุณ  จากเด็กทุนคนหนึ่ง 
ถึง " ผู้อุปการะ " ของเธอในสหรัฐอเมริกา
การช่วยเหลือของท่านเพื่อการศึกษาของเด็กคนหนึ่ง
จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเธอตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านผู้อุปการะ
และครอบครัวของท่าน ตลอดไป

ขอบคุณมากๆ ค่ะ
มูลนิธิสันติสุข

" Thank you " message from a sponsored child 
to his " Sponsor " in USA.

Your kind support on a child’s education 
will change his life and future forever.


May the blessing of the Lord be with you 
and your family always and forever.

Thank you very much.
Santisuk Foundation