Thursday, 22 March 2018

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท แอดพ็อคเก็ต จำกัด


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ 
บริษัท แอดพ็อคเก็ต จำกัด 
ที่ท่านได้มีส่วนช่วยในการเป็นตัวแทนผู้ให้บริการรับบริจาค ให้กับมูลนิธิฯ 
ผ่านทาง AdPocket Application โดยท่านได้บริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนกองทุนการศึกษา10,000 บาท 
และเพื่อโครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน 10,000 บาท 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาค่ะ
#AdPocket #Thankyouverymuch
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation

Thursday, 8 March 2018

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท AMAT


มูลนิธิสันติสุข 
ขอขอบคุณ บริษัท AMAT 
ที่ท่านได้มีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ 
โดยการบริจาคจักรยาน จำนวน คัน รวมทั้งของขวัญ ของเล่น ตุ๊กตา 
และอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้องๆ จากมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรม CSR ประกอบจักรยานการกุศล
 ในงาน Team building “The Missing Link” ที่จัดขึ้น 
ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ีนาคม 2561 
โดยการบริจาคทั้งหมด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิสันติสุข 

และทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณบริษัท Excel Solutions Asia ซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์ ในการจัดงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย ค่ะ#Amat  #AMAT #CSR  #ExcelSolutionsAsia
Tuesday, 27 February 2018

โครงการ " อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใส "


โครงการ " อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใส " 

โดย มูลนิธิสันติสุข

Happy Brain Happy Breakfast Program 
by Santisuk Foundation

……………………………………………………………………

"อาหารเช้า" เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุด ทำให้เด็กๆ มีความสุขและพร้อมในการเรียน ผลการเรียนของเด็กดีขึ้น 
พัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ ดีขึ้นตามมา เด็กๆ มีความสุขในการไปโรงเรียน

มูลนิธิสันติสุข จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาค
เพื่อโครงการ " อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใส " นะคะ

ท่านสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการบริจาคเข้า โครงการ อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใสได้ง่ายๆ เพียงเข้าแอพฯ LINE -> อื่นๆ (หน้า More) -> เลือกไอคอน Rabbit LINE Pay -> เลือกไอคอน บริจาค -> เลือกมูลนิธิสันติสุข และเลือกโครงการ อาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองใส

หรือคลิกเข้าหน้า Rabbit LINE Pay ผ่านมือถือได้ที่

สำหรับโครงการอื่นๆ

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-2401729-30 ต่อ 12

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงิน ที่มูลนิธิสันติสุข ออกให้แก่ท่าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

#อาหารเช้า #อาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองใส
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation

Friday, 9 February 2018

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย)


มูลนิธิสันติสุข 
ขอขอบคุณ มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) 
 ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยม พร้อมกับได้บริจาคน้ำนมอัลมอนด์ บลูไดมอนด์ ขนาด 180 ml. 1/24
จำนวน 50 กล่อง จำนวนโดยรวม 1,200 ชิ้น ซึ่งมีมูลค่า 24,000 บาท
เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาค่ะ 

Wednesday, 7 February 2018

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)


มูลนิธิสันติสุข 
ขอขอบคุณ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN
ผู้นำการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ใจกลางเมืองควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมการพัฒนาโอกาสให้แก่เยาวชนไทย 
ด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อน้องๆ จากมูลนิธิสันติสุข 
ภายใต้ชื่อกิจกรรม โลกสุดมัน เติมฝันให้น้อง ” ครั้งที่ 11 
ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  ณ เวทีลานบันเทิง สวนลุมพินีมูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ บริษัท Dentsply


มูลนิธิสันติสุข 
ขอขอบคุณ บริษัท Dentsply  
ที่ท่านได้มีส่วนช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ ผ่านการบริจาค อุปกรณ์วาดภาพให้แก่น้องๆ จากมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรม Art Attack ภายใน Theme Cleanliness Awareness  
ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม Grande Center Point Terminal 21
เมื่อวันพุธที่
2 กุมภาพันธ์ 2561 
ที่ผ่านมา 
และทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณบริษัท Excel Solutions Asia ซึ่งเป็น Organizer 
ในการจัดงานมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

#Dentsply
#CSR #ExcelSolutionsAsia

#Thankyouverymuch
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation