วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ในนามบริษัท ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



“ น้องๆ อิ่มท้อง ฟูจิก็อิ่มใจ 
มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
ในนามบริษัท
 
ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ที่ท่านได้เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่ สถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านสันติสุข” ฉลองกรุง 
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ 

โดยท่านได้บริจาคอาหารปรุงสำเร็จใส่กล่อง จำนวน 235 กล่อง และน้ำผลไม้กล่อง จำนวน 24 โหล  
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 35,800 บาท (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)


ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านและครอบครัวท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ธุรกิจการงานของท่านเจริญก้าวหน้า มีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ
เพื่อเป็นพระพรให้แก่เด็กยากไร้ในสังคมต่อไป

#Fuji #FujiRestaurant
#มูลนิธิสันติสุข #SantisukFoundation
#สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข #SantisukDayCare


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณพระคุณ คุณณิชา วงษ์หล่อกุลสัก และทีมงาน


มูลนิธิสันติสุข  
ขอขอบคุณพระคุณ 
คุณณิชา วงษ์หล่อกุลสัก และทีมงาน 
ที่ท่านได้เข้ามาเลี้ยงนมเย็นไข่มุก ให้กับน้องๆ ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ค่ะ

มูลนิธิสันติสุข  ขอขอบคุณท่าน และขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและครอบครัว
ให้มีสุขภาพสมบรูณ์ แข็งแรง 
และเป็นพรให้กับเด็กยากจนผู้ด้อยโอกาสในสังคมตลอดไปนะคะ


#ขอบคุณนะคะ #Thankyou #Thanyouverymuch
#สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข #SantisukDayCare


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณพระคุณ ร้านอาหารปิ่นโตเดลี่ สุขุมวิท51 และทีมงาน


มูลนิธิสันติสุข  
ขอขอบคุณพระคุณ 
ร้านอาหารปิ่นโตเดลี่  สุขุมวิท51 และทีมงาน 
ที่ท่านได้เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ค่ะ


#ขอบคุณนะคะ #Thankyou #Thanyouverymuch
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation
#สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข #SantisukDayCare


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบคุณพระคุณ อาจารย์แมรี่ ลอส บาร์นอส ( Mrs. Mary Los Banos ) จาก The Children’s House, Hawaii เป็นอย่างยิ่งค่ะ




มูลนิธิสันติสุข  ขอขอบคุณพระคุณ อาจารย์แมรี่ ลอส บาร์นอส ( Mrs. Mary Los Banos )
จาก The Children’s House, Hawaii เป็นอย่างยิ่งค่ะ

โดยเมื่อวันที่ 16 พศจิกายน 62 ที่ผ่านมา มูลนิธิสันติสุข  นำโดยคุณอรุณกระจ่าง เดชฤทธิกุล และ
คุณดุจดวงใจ ธิติโรจถกล ผู้บริหารและตัวแทนของ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าพบกับ อาจารย์  แมรี่ ลอส บาร์นอส ที่ โรงแรมสุโขทัย
เพื่อเยี่ยมเยียนท่าน และกล่าวขอบพระคุณท่าน สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน แบบคริสเตียน มอนเตสซอรี่
( Christian Montessori ) ที่ท่านได้ถ่ายทอด และส่งต่อรูปแบบการเรียนการสอนอันทรงคุณค่าให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง ทำให้เด็กๆ ได้รับพระพร จากการศึกษาเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มูลนิธิสันติสุข  ขอขอบคุณท่าน และขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพสมบรูณ์ แข็งแรง และเป็นพรให้กับเด็กยากจนผู้ด้อยโอกาสในสังคมตลอดไป นะคะ

#ขอบคุณนะคะ #Thankyou #Thanyouverymuch
#มูลนิธิสันติสุข #santisukfoundation
#สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข #SantisukDayCare

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและด้อยโอกาส ด้วยการโอนเงินบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด



ท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนและด้อยโอกาส ด้วยการโอนเงินบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด

ผู้บริจาคสามารถใช้ โมบาย แบงค์กิ้ง แอพพลิเคชั่น ของธนาคารใดก็ได้ ในการสแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อโอนเงินบริจาคจากบัญชีเงินฝากของท่าน เข้าบัญชีของ มูลนิธิสันติสุข

หมายเหตุ : ใบรับเงินที่ทางระบบจัดส่งให้ทางอีเมลเป็นเพียงเอกสารยืนยันการชำระเงิน

**เมื่อผู้บริจาคได้บริจาคเรียบร้อยแล้วระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลผู้บริจาคไปยังกรมสรรพากร
เพื่อลดหย่อนภาษีให้ผู้บริจาคทันทีโดยผู้บริจาคไม่ต้องยื่นเอกสารเอง**

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มูลนิธิสันติสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและเด็กทุน มาร่วมงาน มนต์รัก คริสต์มาส 2019

มูลนิธิสันติสุข
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง และเด็กทุน 
มาร่วมงาน  มนต์รัก คริสต์มาส 2019

มาร่วมงานตามกำหนดการดังภาพ นะคะ
#christmas #christmas2019 #christmasgifts #gifts #santisukfoundation
#คริสต์มาส #คริสต์มาส2562 #คริสต์มาส2019
#ของขวัญคริสต์มาส #ของขวัญ  #มูลนิธิสันติสุข #christmas #christmasgifts #gifts
#คริสต์มาส #ของขวัญคริสต์มาส #ของขวัญ #santisukfoundation #มูลนิธิสันติสุข

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"Happy Brain, Happy Breakfast Program" by COMO Metropolitan Bangkok


 


"Happy Brain, Happy Breakfast Program" 

by COMO Metropolitan Bangkok


มูลนิธิสันติสุข ขอขอบพระคุณคุณสุชาดา เจียรจิตอารีย์ ท่านผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงาน จาก COMO Metropolitan Bangkok ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็ก " บ้านสันติสุข ฉลองกรุง " และร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยนำอุปกรณ์การเรียน ไอศรีม และของเล่นมากมาย มาฝากน้องๆ เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ

และมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกๆ ท่าน จาก COMO Metropolitan Bangkok
มา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ท่านได้บริจาคเป็นทุนทรัพย์ จำนวน
38,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากจนให้มีอาหารเช้ารับประทาน ใน โครงการ "Happy Brain, Happy Breakfast Program"
ค่ะ
นอกจากนี้
COMO Metropolitan Singapore จะสนับสนุน โครงการ "Happy Brain, Happy Breakfast Program" โดยการบริจาคทุนทรัพย์เพิ่มให้อีกหนึ่งเท่า เพื่อเด็กๆ ที่ยากจนให้มีอาหารเช้ารับประทาน ค่ะ
#HappyBrainHappyBreakfastProgram